Storage - Lưu trữ
Mạng - Networking
Máy in - Mực in
Sản phẩm bán chạy
Hỗ trợ khách hàng
Đăng ký nhận tin

Server Dell

 • Dell PowerEdge R730 2.5in
 • Dell PowerEdge R730 2.5in

 • Giá : 75.921.817 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 0 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :75.921.817 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell R730 2.5in
 • Chassis Dell R730 2.5in (2x750W)
 • 1 x DF Dell Intel Xeon E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W)
 • 1 x DF Dell Ram 8GB RDIMM, 2133MT/s
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết
 • Dell PowerEdge R730 3.5in
 • Dell PowerEdge R730 3.5in

 • Giá : 76.080.000 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 0 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :76.080.000 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell R730 3.5in
 • Chassis Dell R730 3.5in (2x750W)
 • 1 x DF Dell Intel Xeon E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W)
 • 1 x DF Dell Ram 8GB RDIMM, 2133MT/s
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết
 • Dell PowerEdge R530
 • Dell PowerEdge R530

 • Giá : 64.533.182 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 0 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :64.533.182 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell R530
 • Chassis Dell R530 3.5in (2x750W)
 • 1 x DF Dell Intel Xeon E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W)
 • 1 x DF Dell Ram 8GB RDIMM, 2133MT/s
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết
 • Dell PowerEdge R220
 • Dell PowerEdge R220

 • Giá : 22.728.409 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 0 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :22.728.409 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell R220
 • Chassis Dell R220 (250W)
 • 1 x Dell Intel Xeon E3-1220 v3 3.1GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)
 • 1 x Dell 8GB, 1600Mhz, Single Ranked, Low Volt UDIMM
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết
 • Dell PowerEdge R230
 • Dell PowerEdge R230

 • Giá : 27.102.272 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 0 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :27.102.272 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell R230
 • Chassis Dell R230 (250W)
 • 1 x DF Dell Intel Xeon E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)
 • 1 x DF Dell 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết
 • Dell PowerEdge R330
 • Dell PowerEdge R330

 • Giá : 43.119.318 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 0 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :43.119.318 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell R330
 • Chassis Dell R330 (2x350W) - 4 x HDD Hotswap
 • 1 x DF Dell Intel Xeon E3-1230 v5 3.4GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (80W)
 • 1 x DF Dell 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết
 • Dell PowerEdge T20
 • Dell PowerEdge T20

 • Giá : 17.881.818 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 1.000.000 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :16.881.818 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell T20
 • Chassis Dell T20 (290W)
 • 1 x DF Dell Intel Xeon E3-1225 v3 3.20GHz, 8M Cache, 4C/4T, turbo (84W)
 • 1 x DF Dell Ram 4GB UDIMM, 1600, ECC
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết
 • Dell PowerEdge T130
 • Dell PowerEdge T130

 • Giá : 22.953.409 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 0 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :22.953.409 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell T130
 • Chassis Dell T130 (290W) 4 x HDD
 • 1 x DF Dell Intel Xeon E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)
 • 1 x DF Dell 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết
 • Dell PowerEdge T430
 • Dell PowerEdge T430

 • Giá : 57.357.954 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 0 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :57.357.954 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell T430
 • Chassis Dell T430 3.5in (2x495W) 8 x HDD HotSwap
 • 1 x DF Dell Intel Xeon E5-2620 v3 2.4GHz,15M Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,6C/12T (85W)
 • 1 x DF Dell Ram 8GB RDIMM, 2133MT/s
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết
 • Dell PowerEdge R430
 • Dell PowerEdge R430

 • Giá : 59.629.544 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 0 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :59.629.544 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell R430 3.5in
 • Chassis Dell R430 3.5in (2x550W) 4 x HDD Hotswap
 • 1 x DF Dell Intel Xeon E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W)
 • 1 x DF Dell Ram 8GB RDIMM, 2133MT/s
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết
 • Dell PowerEdge R630
 • Dell PowerEdge R630

 • Giá : 70.857.953 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 0 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :70.857.953 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell R630
 • Chassis Dell R630 2.5in (2x750W) 8 x HDD Hotswap
 • 1 x DF Dell Intel Xeon E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W)
 • 1 x DF Dell Ram 8GB RDIMM, 2133MT/s
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết
 • Dell PowerEdge R320
 • Dell PowerEdge R320

 • Giá : 22.156.249 VNĐ
 • Giá khuyến mãi : 0 VNĐ
 • Thanh toán( Chưa có VAT) :22.156.249 VNĐ
 • khuyen mai
 • Thông số kỹ thuật
 • Mainboard Dell R320
 • Chassis Dell R320 3.5in (2x550W) - 4 x HDD Hotswap
 • 1 x DF Dell Intel Xeon E5-2407v2 2.40GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W
 • 1 x DF Dell 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width
 • chọn cấu hình
 • Xem thông tin chi tiết