Storage - Lưu trữ
Mạng - Networking
Máy in - Mực in
Sản phẩm bán chạy
Hỗ trợ khách hàng
Đăng ký nhận tin

Xem sản phẩm

Dell Emulex LPE 16002, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA

Giá: 29.014.773 VNĐ

Dell Emulex LPE 16002, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA