Storage - Lưu trữ
Mạng - Networking
Máy in - Mực in
Sản phẩm bán chạy
Hỗ trợ khách hàng
Đăng ký nhận tin

Xem sản phẩm

Dell Emulex LPE 12002, Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA

Giá: 18.877.273 VNĐ

Dell Emulex LPE 12002, Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA